Slugs

Slugs

Gepubliceerd op 02 Aug 2021

Op deze pagina een korte uitleg wat slugs zijn. Een slug is één van de eigenschappen van jouw pagina maar wel een belangrijke. Elke pagina heeft een slug en binnen jouw website moeten alle slugs uniek zijn. Via deze slug kan de pagina worden opgehaald en worden getoond.

ID van jouw pagina

De slug is de unieke ID van jouw pagina. Door de slug is jouw pagina vindbaar in het systeem. https://beeterr.nl/nl/contactgegevens bijvoorbeeld gebruikt de slug contactgegevens. Een slug kan geen spaties bevatten of speciale tekens, deze worden er overigens automatisch uitgefilterd zodra je een pagina aanmaakt. 

Taal

De nl daarvoor is de taalschakelaar. https://beeterr.nl/en/contactgegevens bijvoorbeeld zal zoeken naar een Engelse variant van de pagina en een 404 als response geven indien de pagina niet gevonden is. Tenzij de betreffende slug een protected slug is. Er zijn een aantal slugs namelijk gereserveerd voor het systeem zodat alles goed blijft functioneren.

Om dit moment van schrijven hebben we onderstaande protected-slugs.

protected-slugs

 • 'home',
 • 'contact',
 • 'login',
 • 'register',
 • 'password',
 • 'account',
 • 'search',
 • 'down',
 • 'newsletter',
 • '404'
 • ‘card'
 • 'newsletter'

Binnen jouw website spelen deze slugs een cruciale rol. De benaming van zo’n slug geeft weer wat de bedoeling ervan is. De slug ‘home’ bijvoorbeeld is de pagina waar het systeem naar zoekt als je op de homepagina van de website komt. Er kan maar één ‘home’ slug aanwezig zijn in het systeem. De slug ‘down’ wordt gebruikt om de bezoeker te verplaatsen naar de ‘deze pagina is tijdelijk niet beschikbaar’ indien de website uit staat en er een pagina met zo’n slug is aangemaakt. De slug ‘register’ zal de gebruiker routeren naar de registratie pagina voor de bezoeker, etc. 

Overschrijven

Je kan alle slugs overschrijven. Dat wil zeggen dat het systeem eerst gaat zoeken naar een pagina met de slug '404'. Indien deze er niet is zal het systeem zelf een response geven maar door een pagina aan te maken met deze slug '404' kun je de pagina inhoud en weergave wijzigen. In het geval van de '404' response ben je hierdoor instaat een custom 404 response te maken en te etaleren aan jouw bezoeker.

 

Docs Docs

Beginnen Beginnen

Pagina's Pagina's